Vaccinationer

 

 

Vaccine

Det Danske børnevaccinationsprogram er under hyppig forandring i disse år.

Er koblet til de planlagte forebyggende børneundersøgelser

Aktuelt gælder der følgende:

Når barnet er 5 uger børneundersøgelse uden stik.

Når barnet er 3 måneder gives 2 stik:  Difteritis, Tetanus, Kighoste, Polio og meningitis i den ene sprøjte. Lungebetændelse i den anden.

Ingen børneundersøgelse

Når barnet er 5 måneder gives 2 stik:  Difteritis, Tetanus, Kighoste, Polio og meningitis i den ene sprøjte. Lungebetændelse i den anden.

Ved samme lejlighed er der børneundersøgelse.

Når barnet er 12 måneder gives 2 stik:  Difteritis, Tetanus, Kighoste, Polio og meningitis i den ene sprøjte. Lungebetændelse i den anden.

Ved samme lejlighed er der børneundersøgelse.

Når barnet er 15 måneder gives 1 stik, MFR (paraplyvaccinen): Mæslinger, Fåresyge og Røde hunde.

Ingen børneundersøgelse.

Når barnet er 2 år børneundersøgelse uden stik

Når barnet er 3 år børneundersøgelse uden stik

Når barnet er 4 år gives 1 stik:  MFR (paraplyvaccinen): Mæslinger, Fåresyge og Røde hunde.

Ved samme lejlighed er der børneundersøgelse.

Når barnet er 5 år gives 1 stik: Difteritis, Tetanus, Kighoste og Polio

Ved samme lejlighed er der børneundersøgelse.

 

Vaccinationerne gives efter anbefaling fra sundhedsstyrelsen øverst på låret

 

Rejsevaccinationer

20160918_103342

 

 

 

 

Der vejledes kun i mindre omfang. Ved længerevarende rejser der omfatter flere lande opfordres du til at bruge de private vaccinationsudbydere

INFLUENZA vaccination.

Influenza vaccination kræver pga. coronavirus tidsbestilling i klinikken. Vaccinationen starter fra 1/10-20.

Vaccinationen anbefales til ældre > 65 år, personer med kroniske sygdomme og gravide fra 2.-og 3. trimester.

Sundheds og plejepersonale har i år mulighed for gratis influenza vaccination.

Pneumovax vaccination kræver ligeledes tidsbestilling i klinikken.  Der er gratis vaccination til beboere på plejehjem, personer med særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom samt ældre, der er fyldt 65 år. Info fra SST